Hosting Server

Hosting Server

Hosting Starter • 5 GB
  พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
 • 100 GB
  อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
 • 2 โดเมน
  จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
 • 5 Accounts
  Ftp Accounts
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
 • 50 Mail
  จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
 • 30 / วัน
  อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
 • CentOS 6.5 (64bit)
  ระบบปฏิบัติการ (OS)
 • Directadmin
  Control panel
 • V. 5.3/5.6
  PHP Version
 • ทุก 5 วัน
  การแบ็คอัพข้อมูล
Hosting Professional • 7 GB
  พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
 • 200 GB
  อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
 • 3 โดเมน
  จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
 • 10 Accounts
  Ftp Accounts
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
 • 100 Mail
  จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
 • 50 / วัน
  อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
 • CentOS 6.5 (64bit)
  ระบบปฏิบัติการ (OS)
 • Directadmin
  Control panel
 • V. 5.3/5.6
  PHP Version
 • ทุก 3 วัน
  การแบ็คอัพข้อมูล
Hosting Business • 10 GB
  พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
 • 5 โดเมน
  จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  Ftp Accounts
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
 • 50 / วัน
  อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
 • CentOS 6.5 (64bit)
  ระบบปฏิบัติการ (OS)
 • Directadmin
  Control panel
 • V. 5.3/5.6
  PHP Version
 • ทุก 3 วัน
  การแบ็คอัพข้อมูล
Hosting Enterprise • 15 GB
  พื้นที่ใช้งาน (Disk Space)
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  อัตรารับส่งข้อมูล (Bandwith)
 • 7 โดเมน
  จำนวนโดเมนที่รองรับ (Add-On)
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  Ftp Accounts
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  จำนวนฐานข้อมูล (MySQL)
 • ไม่จำกัดการใช้งาน
  จำนวนบัญชีอีเมล (E-Mail)
 • 100 / วัน
  อัตราการส่งอีเมล (E-Mail)
 • CentOS 6.5 (64bit)
  ระบบปฏิบัติการ (OS)
 • Directadmin
  Control panel
 • V. 5.3/5.6
  PHP Version
 • ทุกวัน
  การแบ็คอัพข้อมูล